MANDALA NIEUWSBRIEF DECEMBER 20231/4

Bewonerscommissie en Activiteitencommissie verzorgen 6 maal per jaar een nieuwsbrief om bewoners van Mandala over diverse zaken te informeren die van belang kunnen zijn
De samenstelling van bovengenoemde commissies en herhaalberichten vindt u terug 
aan het einde van elke nieuwsbrief.

OBSTAKELS DOORLOOPROUTES2/4

In doorlooproutes zoals gangen en voor de liften mogen uit veiligheidsoverwegingen, geen ‘obstakels’ voorkomen.
Het is niet toegestaan daar kastjes, bloempotten etc. te plaatsen.
Scootmobiel, rolstoel, rollator e.d. alleen nog toegestaan in nissen. Nog beter, in het appartement.
Een algemene regeling daarvoor is in voorbereiding bij DGW.

HERINDELING PARKEERGARAGE3/4

De opzeggingen zijn verwerkt.
Herindeling en toewijzingen aan de gegadigden voor een plek worden door DGW in de loop van januari gedaan, nadat er opruiming is gehouden in de garage.
Er komt een voorziening voor bakfiets en driewieler in de garage.
En ook staat in de planning een afsluitbare fietsenstalling, als aanvulling op de huidige - te krappe - stallingsruimtes.

SPREEKUUR4/4

Elke laatste maandag van de maand, tussen 11.00 en 12.00 uur, houd de bewonerscommissie spreekuur voor bewoners van Mandala.
Het spreekuur wordt gehouden in de centrale hal aan de tafel bij de bibliotheek.
Bijzonderheden uit het spreekuur worden meegenomen naar het reguliere overleg, elke eerste donderdag van de maand, met De Goede Woning.